Zakres spraw

Pomoc prawna świadczona w ramach Kancelarii adwokackiej adwokata Mateusza Zbrojewskiego obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne

 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sprawy z umów sprzedaży,
 • sprawy z umów o dzieło i zlecenia,
 • sprawy z umów o roboty budowlane,
 • sprawy z umów najmu i dzierżawy,
 • sprawy wekslowe,
 • sprawy z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie słuźebności,
 • sprawy dotyczące ustanowienia zastawu i hipoteki,
 • sprawy o unieważnienie czynności prawnych,
 • sprawy ze skargi pauliańskiej

Prawo odszkodowawcze

 • sprawy z umów ubezpieczenia,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela,
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
 • reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym

Prawo gospodarcze

 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym,
 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja),
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
 • sprawy o przysposobienie (adopcja),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe

 • sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • sprawy dotyczące darowizn i zapisów,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu.

Siedziba kancelarii

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Zbrojewski
ul. Piotrkowska 270 lok. 421
90-361 Łódź

Filia kancelarii

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów

Kontakt

tel: 792 480 688
tel./fax: 42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

P T I Tw

Oferta: adwokat bełchatów, adwokat łódź, adwokat łódź odszkodowania, adwokat rozwód łódź, adwokat spadek łódź, attorney lodz, dobry adwokat bełchatów, dobry adwokat łódź, dobry prawnik bełchatów, dobry prawnik łódź, kancelaria adwokacka bełchatów, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria prawna bełchatów, kancelaria prawna łódź, lawyer lodz, obsługa prawna łódź, prawnik bełchatów, prawnik łódź, radca prawny bełchatów, radca prawny łódź, windykacja Łódź, windykacja Bełchatów, obsługa prawna Bełchatów

Tagi:

Radca prawny Łódź, kancelaria prawna Bełchatów, kancelaria prawna łódź, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria adwokacka Bełchatów, attorney lodz, lawyer-lodz, adwokat Łódź, lawyer-łódź, windykacja Bełchatów