Kancelaria adwokacka w Bełchatowie

Kancelaria adwokacka Mateusza Zbrojewskiego mieści się w centrum Łodzi, przy jednej z głównych ulic miasta – ul. Piotrkowskiej. Obszar działania Kancelarii nie ogranicza się jednak tylko do miejsca siedziby, a obejmuje całe województwo łódzkie, zapewniając swoim Klientom możliwość reprezentacji przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi podmiotami m.in. w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku oraz Zgierzu.

W celu zwiększenia dostępności usług prawnych, ułatwienia kontaktu oraz wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów, została również uruchomiona filia Kancelarii adwokackiej w Bełchatowie.

Zakres spraw kancelarii adwokackiej w Bełchatowie i Łodzi

Pomoc prawna świadczona w ramach Kancelarii adwokackiej adwokata Mateusza Zbrojewskiego obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne                      

 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sprawy z umów sprzedaży,
 • sprawy z umów o dzieło i zlecenia,
 • sprawy z umów o roboty budowlane,
 • sprawy z umów najmu i dzierżawy,
 • sprawy wekslowe,
 • sprawy z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie służebności,
 • sprawy dotyczące ustanowienia zastawu i hipoteki,
 • sprawy o unieważnienie czynności prawnych

 

Prawo gospodarcze

 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym,
 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja),
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych

 

Prawo odszkodowawcze

 • sprawy z umów ubezpieczenia,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela,
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
 • reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym

 

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
 • sprawy o przysposobienie (adopcja),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

 

Prawo spadkowe

 • sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • sprawy dotyczące darowizn i zapisów,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu.

Kontakt z kancelarią prawną w Bełchatowie oraz Łodzi.

tel. 792 480 688
tel./fax 42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Siedziba kancelarii prawnej:

ul. Piotrkowska 270 lok. 421, IV piętro
90-361 Łódź

Filia kancelarii prawnej:

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14, I piętro
97-400 Bełchatów
Budynek „Ocean”

P T I Tw

Oferta: kancelaria adwokacka Bełchatów, kancelaria prawna Bełchatów, radca prawny Bełchatów, prawnik Bełchatów, adwokat Bełchatów, dobry adwokat Bełchatów, adwokat łódź, adwokat łódź odszkodowania, adwokat rozwód łódź, adwokat spadek łódź, attorney lodz, dobry adwokat łódź, dobry prawnik bełchatów, dobry prawnik łódź, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria prawna łódź, lawyer lodz, obsługa prawna łódź, prawnik łódź, radca prawny łódź, windykacja Łódź, windykacja Bełchatów, obsługa prawna Bełchatów

Tagi:

kancelaria prawna Bełchatów, kancelaria prawna łódź, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria adwokacka Bełchatów, attorney lodz, lawyer-lodz, adwokat Łódź, lawyer-łódź, windykacja Bełchatów