ZAKRES SPRAW

Pomoc prawna świadczona w ramach Kancelarii adwokackiej adwokata Mateusza Zbrojewskiego obejmuje w szczególności:

PRAWO CYWILNE

 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • sprawy z umów sprzedaży,
 • sprawy z umów o dzieło i zlecenia,
 • sprawy z umów o roboty budowlane,
 • sprawy z umów najmu i dzierżawy,
 • sprawy wekslowe,
 • sprawy z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o ustanowienie słuźebności,
 • sprawy dotyczące ustanowienia zastawu i hipoteki,
 • sprawy o unieważnienie czynności prawnych,
 • sprawy ze skargi pauliańskiej

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

 • sprawy z umów ubezpieczenia,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych,
 • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela,
 • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
 • reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym

PRAWO GOSPODARCZE

 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym,
 • tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
 • tworzenie spółek prawa handlowego,
 • dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja),
 • pomoc prawna w negocjacjach handlowych

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
 • sprawy o przysposobienie (adopcja),
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • sprawy dotyczące darowizn i zapisów,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu.

SIEDZIBA KANCELARII

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Mateusz Zbrojewski
ul. Piotrkowska 270 lok. 421
90-361 Łódź

FILIA KANCELARII

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 14
97-400 Bełchatów

Pl. Kościuszki 16
95-050 Konstantynów Łódzki

KONTAKT

tel: 792 480 688
tel./fax: 42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl