792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

O KANCELARII

O KANCELARII

Kancelaria adwokacka adwokata Mateusza Zbrojewskiego świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym poszukującym stałej obsługi prawnej.

Kancelaria mieści się w centrum Łodzi, przy jednej z głównych ulic miasta – ul. Piotrkowskiej. Obszar działania Kancelarii nie ogranicza się jednak tylko do miejsca siedziby, a obejmuje całe województwo łódzkie, zapewniając swoim Klientom możliwość reprezentacji przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi podmiotami m.in. w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku oraz Zgierzu.

W celu zwiększenia dostępności usług prawnych, ułatwienia kontaktu oraz wyjścia naprzeciw oczekiwaniom Klientów, została również uruchomiona filia Kancelarii w Konstantynowie Łódzkim.

Dokładne dane teleadresowe siedziby oraz filii Kancelarii znajdują się w zakładce Kontakt

Obsługa prawna może być świadczona zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej i kompleksowej obsługi, adwokat Mateusz Zbrojewski współpracuje z kancelariami komorniczymi i notarialnymi w Łodzi oraz Konstantynowie Łódzkim.

ADWOKAT MATEUSZ ZBROJEWSKI

Mateusz Zbrojewski rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 2007 r. W toku studiów był nagradzany za osiągnięcia naukowe, wielokrotnie otrzymując z tego tytułu stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 r. z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pt. „Oskarżony jako źródło dowodowe”, napisaną pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr. hab. Tomasza Grzegorczyka.

W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zdobywając w tym czasie cenne doświadczenie zawodowe zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i pracy w prężnie rozwijających się łódzkich kancelariach. Mateusz Zbrojewski w pierwszym okresie swojej drogi do zawodu adwokata pracował w Kancelarii adwokackiej Acta Vera, prowadzonej przez adwokata Marcina Komorowskiego, a następnie w Kancelarii adwokackiej adwokata Andrzeja Śmigielskiego, jednego z partnerów adwokackiej spółki partnerskiej Wodo i Partnerzy, założonej przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – Zbigniewa Wodo.

Mateusz Zbrojewski w 2016 r. zdał państwowy egzamin adwokacki oraz został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką za uzyskanie najwyższego wyniku spośród wszystkich osób egzaminowanych na terenie Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Mateusz Zbrojewski specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, świadcząc pomoc prawną przede wszystkim w sprawach gospodarczych, odszkodowawczych, rodzinnych oraz spadkowych. Jego Klientami są zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w tym w formie spółek prawa handlowego.
    
Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego w mowie oraz piśmie, udokumentowaną certyfikatami CAE (Certificate in Advanced English) oraz TOLES (Test Of Legal English Skills), adwokat Mateusz Zbrojewski udziela pomocy prawnej również w tym języku.

W celu zwiększenia dostępności usług prawnych świadczonych przez Kancelarię, w 2019 r. adwokat Mateusz Zbrojewski utworzył filię Kancelarii adwokackiej w Konstantynowie Łódzkim, w ramach której świadczy pomoc prawną osobom indywidualnym oraz lokalnym przedsiębiorcom.