792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

RADCA PRAWNY – ŁÓDŹ

RADCA PRAWNY – ŁÓDŹ

Adwokat Mateusz Zbrojewski świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym poszukującym doraźnej lub stałej obsługi prawnej w Łodzi, a także w innych miastach województwa łódzkiego.

Mateusz Zbrojewski graduated law studies at University of Lodz in 2012, achieving the highest possible grade on his diploma. He defended his master thesis titled "Defendant as the source of evidence" in the Criminal Procedure Department.

W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zdobywając w tym czasie cenne doświadczenie zawodowe zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i pracy w prężnie rozwijających się łódzkich kancelariach. Mateusz Zbrojewski w pierwszym okresie swojej drogi do zawodu adwokata pracował w Kancelarii adwokackiej Acta Vera, prowadzonej przez adwokata Marcina Komorowskiego, a następnie w Kancelarii adwokackiej w Łodzi adwokata Andrzeja Śmigielskiego, jednego z partnerów adwokackiej spółki partnerskiej Wodo i Partnerzy, założonej przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – Zbigniewa Wodo.

In 2016 Mateusz Zbrojewski successfully passed the National Advocate Exam, achieving the highest score of all examinees from the territory of District Advocate Association in Lodz.

Adwokat Mateusz Zbrojewski specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, świadcząc pomoc prawną przede wszystkim w sprawach gospodarczych, odszkodowawczych, rodzinnych oraz spadkowych.