792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

ADWOKAT ŁÓDŹ ODSZKODOWANIA

ADWOKAT ŁÓDŹ ODSZKODOWANIA

Prawo odszkodowawcze
  ● sprawy z umów ubezpieczenia,
  ● sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych,
  ● sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych,
  ● reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela,
  ● reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
  ● reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym