792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

KANCELARIA PRAWNA W ŁODZI

KANCELARIA PRAWNA W ŁODZI

Kancelaria prawna adwokata Mateusza Zbrojewskiego mieści się w centrum Łodzi, przy jednej z głównych ulic miasta – ul. Piotrkowskiej. Obszar działania Kancelarii nie ogranicza się jednak tylko do miejsca siedziby, a obejmuje całe województwo łódzkie, zapewniając swoim Klientom możliwość reprezentacji przed sądami, organami egzekucyjnymi i administracyjnymi oraz innymi podmiotami m.in. w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku oraz Zgierzu.

Zakres spraw kancelarii prawnej w Łodzi i Bełchatowie

Pomoc prawna świadczona w ramach Kancelarii adwokackiej adwokata Mateusza Zbrojewskiego obejmuje w szczególności:

Prawo cywilne
  ● tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
  ● reprezentacja w sporach sądowych,
  ● reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
  ● sprawy z umów sprzedaży,
  ● sprawy z umów o dzieło i zlecenia,
  ● sprawy z umów o roboty budowlane,
  ● sprawy z umów najmu i dzierżawy,
  ● sprawy wekslowe,
  ● sprawy z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazowym,
  ● sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
  ● sprawy o zniesienie współwłasności,
  ● sprawy o ustanowienie służebności,
  ● sprawy dotyczące ustanowienia zastawu i hipoteki,
  ● sprawy o unieważnienie czynności prawnych

Prawo gospodarcze
  ● reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
  ● reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym,
  ● tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
  ● tworzenie spółek prawa handlowego,
  ● dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja),
  ● pomoc prawna w negocjacjach handlowych

Prawo odszkodowawcze
  ● sprawy z umów ubezpieczenia,
  ● sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych,
  ● sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych,
  ● reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela,
  ● reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela,
  ● reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym

Prawo rodzinne
  ● sprawy o rozwód i separację,
  ● sprawy alimentacyjne,
  ● sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
  ● sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
  ● sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
  ● sprawy o przysposobienie (adopcja),
  ● sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe
  ● sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku,
  ● sprawy dotyczące darowizn i zapisów,
  ● sprawy o zachowek,
  ● sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  ● sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu.