792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

OBSŁUGA PRAWNA ŁÓDŹ

OBSŁUGA PRAWNA ŁÓDŹ

Prawo rodzinne
  ● sprawy o rozwód i separację,
  ● sprawy alimentacyjne,
  ● sprawy o podział majątku wspólnego małżonków,
  ● sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
  ● sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi,
  ● sprawy o przysposobienie (adopcja),
  ● sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo spadkowe
  ● sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku,
  ● sprawy dotyczące darowizn i zapisów,
  ● sprawy o zachowek,
  ● sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  ● sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu.