792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

WINDYKACJA ŁÓDŹ

WINDYKACJA ŁÓDŹ

PRAWO GOSPODARCZE
  ● reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych,
  ● reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym,
  ● tworzenie i opiniowanie umów prawnych,
  ● tworzenie spółek prawa handlowego,
  ● dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja),
  ● pomoc prawna w negocjacjach handlowych