792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Obsługa prawna Łódź

Obsługa prawna Łódź

PRAWO RODZINNE

 • sprawy o rozwód i separację
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej
 • sprawy dotyczące kontaktów rodziców z dziećmi
 • sprawy o przysposobienie (adopcja)
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy dotyczące przyjęcia i odrzucenia spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • sprawy dotyczące darowizn i zapisów
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o stwierdzenie nieważności testamentu