792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Adwokat Łódź odszkodowania

Adwokat Łódź odszkodowania

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

  • sprawy z umów ubezpieczenia
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkody doznane na skutek wypadków komunikacyjnych i innych czynów niedozwolonych
  • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie na skutek naruszenia dóbr osobistych
  • reprezentacja w cywilnych sporach sądowych z udziałem sprawcy lub ubezpieczyciela
  • reprezentacja w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela
  • reprezentacja i dochodzenie praw pokrzywdzonego przestępstwem lub wykroczeniem w postępowaniu karnym