792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

„sPrawni w Sieci” – adwokat Mateusz Zbrojewski w projekcie Capgemini Polska

„sPrawni w Sieci” – adwokat Mateusz Zbrojewski w projekcie Capgemini Polska

15 listopada 2021

W ramach współpracy z Capgemini Polska adwokat Mateusz Zbrojewski wziął udział w projekcie pn. “sPrawni w Sieci”, który obejmował cykl szkoleń z zakresu tzw. prawa życia codziennego. Celem omawianego projektu jest dzielenie się użyteczną wiedzą z obszaru prawa, w myśl łacińskiej paremii zakładającej, iż nieznajomość prawa szkodzi (ignorantia iuris nocet). Webinary opublikowane w ramach inicjatywy są dostępne online bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych osób, ze szczególną myślą o rodzicach samodzielnie wychowujących dzieci, osobach dotkniętych przemocą w rodzinie, młodzieży oraz osobach zagrożonych zainteresowanych własnym rozwojem w ramach aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem.

Dostęp do opublikowanych materiałów, w tym webinarów przeprowadzonych przez adwokata Mateusza Zbrojewskiego, można uzyskać na platformie e-learningowej „Cyber Plac” , utworzonej w ramach programu grantowego „Inwestujemy w dobre pomysły”, organizowanego przez Capgemini Polska.

W pierwszym materiale adwokat Mateusz Zbrojewski przybliżył działania, które winny zostać podjęte w celu odzyskania należności od dłużnika. Zagadnienia omówione w ramach szkolenia pozwolą wierzycielom należycie zadbać o swoje sprawy i uniknąć negatywnych konsekwencji związanych ze zbyt długim oczekiwaniem na zwrot zadłużenia.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług Kancelarii Adwokackiej zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania z adwokatem Mateuszem Zbrojewskim w Łodzi lub Konstantynowie Łódzkim.