792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

„sPrawni w Sieci” cz. 2 – adwokat Mateusz Zbrojewski w projekcie Capgemini Polska

„sPrawni w Sieci” cz. 2 – adwokat Mateusz Zbrojewski w projekcie Capgemini Polska

10 stycznia 2022 r.

W ostatnim czasie nastąpiła publikacja kolejnego materiału, jaki powstał we współpracy adwokata Mateusza Zbrojewskiego z Capgemini Polska w ramach projektu pn. “sPrawni w Sieci”. W pierwszym szkoleniu adwokat Mateusz Zbrojewski przybliżył działania, które winny zostać podjęte przez wierzycieli w celu odzyskania swoich należności, natomiast w drugim wykładzie pt. „Komornik. I co dalej?” sytuacja została natomiast omówiona z perspektywy dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. Zagadnienia przedstawione przez adwokata Mateusza Zbrojewskiego koncentrują się przede wszystkim wokół omówienia praw osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja komornicza, a przedstawione tam informacje pomogą podjąć podstawowe kroki po dowiedzeniu się o jej wszczęciu.

Warto przypomnieć, iż projekt Capgemini Polska pn. „sPrawni w Sieci” to cykl szkoleń z zakresu tzw. prawa życia codziennego, którego założeniem jest dzielenie się użyteczną wiedzą z obszaru prawa w myśl łacińskiej paremii ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Wszystkie webinary opublikowane w ramach tej inicjatywy są udostępnione online bezpłatnie dla osób zainteresowanych, ze szczególną myślą o rodzicach samodzielnie wychowujących dzieci, osobach dotkniętych przemocą w rodzinie, młodzieży oraz zainteresowanych własnym rozwojem w ramach aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem. Dostęp do materiałów, w tym webinarów przeprowadzonych przez adwokata Mateusza Zbrojewskiego, można uzyskać na platformie e-learningowej „Cyber Plac”.

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym materiałem.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z usług Kancelarii Adwokackiej zapraszamy do kontaktu w celu umówienia spotkania z adwokatem Mateuszem Zbrojewskim. Konsultacje prawne odbywają się w siedzibie kancelarii w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 (XIV piętro) lub w filii kancelarii adwokackiej – w Konstantynowie Łódzkim przy placu Kościuszki 16. Zapewniona jest także możliwość konsultacji telefonicznej lub umówienia spotkania z adwokatem Mateuszem Zbrojewskim w formule online, w ramach tzw. wideokonferencji.