792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

RADCA PRAWNY – ŁÓDŹ

RADCA PRAWNY – ŁÓDŹ

Adwokat Mateusz Zbrojewski świadczy profesjonalną pomoc prawną zarówno osobom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym poszukującym doraźnej lub stałej obsługi prawnej w Łodzi, a także w innych miastach województwa łódzkiego.

Mateusz Zbrojewski rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim w 2007 r. W toku studiów był nagradzany za osiągnięcia naukowe, wielokrotnie otrzymując z tego tytułu stypendium Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. W 2012 r. z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki pt. „Oskarżony jako źródło dowodowe”, napisaną pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr. hab. Tomasza Grzegorczyka.

W latach 2013-2015 odbywał aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, zdobywając w tym czasie cenne doświadczenie zawodowe zarówno podczas zajęć dydaktycznych, jak i pracy w prężnie rozwijających się łódzkich kancelariach. Mateusz Zbrojewski w pierwszym okresie swojej drogi do zawodu adwokata pracował w Kancelarii adwokackiej Acta Vera, prowadzonej przez adwokata Marcina Komorowskiego, a następnie w Kancelarii adwokackiej w Łodzi adwokata Andrzeja Śmigielskiego, jednego z partnerów adwokackiej spółki partnerskiej Wodo i Partnerzy, założonej przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi – Zbigniewa Wodo.

Mateusz Zbrojewski w 2016 r. zdał państwowy egzamin adwokacki oraz został nagrodzony przez Okręgową Radę Adwokacką za uzyskanie najwyższego wyniku spośród wszystkich osób egzaminowanych na terenie Izby Adwokackiej w Łodzi.

Adwokat Mateusz Zbrojewski specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, świadcząc pomoc prawną przede wszystkim w sprawach gospodarczych, odszkodowawczych, rodzinnych oraz spadkowych.