792 480 688
42 686 73 01
kancelaria@adwokatzbrojewski.pl

Windykacja Łódź

Windykacja Łódź

PRAWO GOSPODARCZE

  • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych
  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniu egzekucyjnym
  • tworzenie i opiniowanie umów prawnych
  • tworzenie spółek prawa handlowego
  • dochodzenie zapłaty wierzytelności (windykacja)
  • pomoc prawna w negocjacjach handlowych